Trwa ładowanie...
d2w1wa3

Płońsk – najbardziej znane polskie miasto w Izraelu?

Płońsk to obowiązkowy przystanek dla wielu wycieczek czy delegacji z Izraela. Co sprawiło, że to niewielkie, liczące ponad 20 tys. mieszkańców miasteczko jest dobrze znane Żydom, a dzieci na Bliskim Wschodzie uczą się o nim już od wczesnych lat szkolnych? To właśnie tu przyszedł na świat i dorastał ojciec-założyciel państwa żydowskiego oraz pierwszy premier Izraela – Dawid Grün, znany jako Dawid Ben Gurion.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
Płońsk – najbardziej znane polskie miasto w Izraelu?
(plonsk.pl)
d2w1wa3

Płońsk to niewielkie miasteczko, położone ok. 60 km na północny zachód od Warszawy. Jest dobrze opisane w każdej książce dotyczącej historii Izraela i nie powinna budzić zdziwienia informacja, że większość Żydów wie więcej o Płońsku niż my, Polacy. Jego historia liczy ponad 600 lat, choć osadnictwo na tym terenie sięga VI-VII wieku. *W dzieje Płońska wpisana jest tradycja narodu żydowskiego. *Pierwsi przybysze wyznania mojżeszowego zaczęli osiedlać się na terenie miasta w 1446 r. Szczególne znaczenie żydowska społeczność uzyskała po potopie szwedzkim i otrzymaniu w 1670 r. od króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego przywileju, na mocy którego Izraelici mogli budować w miasteczku domy, synagogi i produkować piwo.

Do momentu wybuchu II wojny światowej obie społeczności żyjące na terenie Płońska, polska i żydowska, wspólnie budowały i zmieniały miasto. Liczyło ono wtedy ok. 13 tys. mieszkańców - 7 tys. Polaków i 6 tys Izraelitów. O dawnej obecności Żydów w tym miejscu świadczy m.in. kilka kamienic. Jedna z nich, zachowana w bardzo dobrym stanie, zasługuje na szczególną uwagę. Znajduje się przy rynku, przy ulicy 15 Sierpnia 21, 21A. To dom, w którym spędził swoją młodość *Dawid Ben Gurion - współtwórca nowożytnego państwa Izrael i jego pierwszy premier. *W piwnicy kamienicy jest niewielkie muzeum poświęcone jej najsłynniejszemu mieszkańcowi. Przy ulicy Wspólnej znajduje się też skwer jego imienia. Dawniej w tym miejscu stał dom, w którym polityk przyszedł na świat.

Dawid Grün - Dawid Ben Gurion

d2w1wa3

Gdy Dawid Grün przyszedł na świat w 1886 r., Płońsk był pod zaborem rosyjskim. Polityk pochodził z tradycyjnej rodziny żydowskiej. Jego ojciec, Awigdor Grün, był prawnikiem i liderem organizacji Chowewej Syjon, wspierającej emigrację Żydów do ziemi Izraela. Jego matka Scheindel zmarła, gdy Dawid miał 11 lat. Jako chłopiec kształcił się w założonej przez ojca szkole żydowskiej. W wieku 14 lat, wraz z dwoma przyjaciółmi, założył klub młodzieżowy "Ezra", który zachęcał do emigracji do Ziemi Obiecanej i odrodzenia języka hebrajskiego.

W 1906 r. Dawid wyjechał w ramach osadnictwa żydowskiego z Polski do Palestyny, będącej wówczas częścią Imperium Osmańskiego. Od pierwszych lat swojego pobytu na tym terenie angażował się w tworzenie państwa Izrael. W 1912 r. przeniósł się do Istambułu, gdzie rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie Stambulskim. To właśnie wtedy przyjął hebrajskie nazwisko Ben Gurion - na cześć średniowiecznego żydowskiego historyka Józefa Ben Goriona. W 1931 r., kiedy zaczął pełnić funkcję premiera, zamieszkał wraz z rodziną w Tel Awiwie. W domu przy ulicy *Rothschilda *przebywał do roku 1968. Przez te wszystkie lata uczestniczył w budowaniu instytucji państwowych, przewodniczył w kierowaniu licznymi projektami na rzecz rozwoju kraju. Stał na czele państwa do 1963 r., kiedy to ustąpił z urzędu.

Dziś budynek przy Rothschilda pełni rolę muzeum - jest jednym z najczęściej odwiedzanych przez turystów miejsc w metropolii. Z nazwiskiem urodzonego w Płońsku *przywódcy spotkamy się w wielu miejscach, nie tylko w Tel Awiwie, ale w całym kraju. Nazwą Ben Gurion nazwane jest główne lotnisko, ulice, ronda, szkoły, place czy ważne instytucje. *Dla Izraelczyków jest to postać niezwykle ważna.

Współpraca między Płońskiem a okręgiem Ramat-Negev

Władze miasta Płońska oraz przedstawiciele okręgu Ramat-Negev, w którym Ben Gurion spędził ostatnie 20 lat życia (zmarł w 1973 r.), podpisali w 1997 r. deklarację „zawarcia sojuszu bliźniaczych miast”. Zdecydowano o współpracy, wymianie młodzieży i utworzeniu stałej ekspozycji muzealnej poświęconej pierwszemu premierowi Izraela. Na budynku, w którym mieszkał *Dawid Ben Gurion *, znajduje się pamiątkowa tablica. W miejscu, gdzie stał jego dom rodzinny, powstało tzw. „Drzewo Pamięci”, na którym zawieszane są przez członków wszystkich izraelskich delegacji odwiedzających Płońsk „liście pamięci”.

W miejscu dawnego cmentarza żydowskiego powstał w 1983 r. pomnik, tzw. „lapidarium”, upamiętniający męczeństwo narodu żydowskiego. Swego czasu pojawiła się informacja, że w miejscu tym ma powstać supermarket, jednak głośne protesty, głównie ze strony środowisk syjonistycznych, doprowadziły do zaniechania inwestycji, a teren został objęty ochroną państwa polskiego.

d2w1wa3

Podziel się opinią

Share

d2w1wa3

d2w1wa3