Trwa ładowanie...

Ubezpieczenie turystyczne - jak je wybrać, aby nie żałować?

Wobec ciągle rosnącej liczby podróży turystycznych i biznesowych, na znaczeniu zyskały rozwiązania, których nadrzędnym celem jest zabezpieczenie zdrowia i życia ludzi. Jednym z nich są ubezpieczenia turystyczne - opcja oferowana przez firmy ubezpieczeniowe, pozwalająca na korzystanie z profesjonalnej opieki medycznej poza granicami kraju bez dodatkowych opłat.

Ubezpieczenie turystyczne - jak je wybrać, aby nie żałować?Źródło: Materiały prasowe
d2wuwtj
d2wuwtj

1 Formy ochrony ubezpieczeniowej za granicą - karta EKUZ i ubezpieczenie turystyczne
2 Jak wybrać ubezpieczenie turystyczne?
3 Ubezpieczenia online czy stacjonarnie?

Według badań opublikowanych przez Mondial Assistance, 70% Polaków, którzy planowali wyjazd turystyczny za granicę w 2019 roku, kupi ubezpieczenie turystyczne. Chociaż w stosunku do roku poprzedniego zanotowano spadek o 4%, to wciąż wyniki te wskazują na ogromną popularność tego rodzaju ubezpieczeń w Polsce.

Formy ochrony ubezpieczeniowej za granicą - karta EKUZ i ubezpieczenie turystyczne

Ochronę zdrowia i życia za granicą można sobie zapewnić na dwa różne sposoby. Pierwszym, podstawowym, jest karta EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Posiadacz tej karty jest uprawniony do bezpłatnego korzystania ze świadczeń zdrowotnych w każdym kraju, wchodzącym w skład Unii Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu. Świadczenia zdrowotne udzielane są wówczas na koszt Narodowego Funduszu Zdrowia, a wszelkie rozliczenia przebiegają bez udziału osoby korzystającej z tych świadczeń. Kartę EKUZ może otrzymać każdy, kto opłaca w Polsce ubezpieczenie zdrowotne lub jest uprawniony do świadczeń zdrowotnych na zasadach określonych przez odpowiednie przepisy krajowe.

d2wuwtj

EKUZ jest atrakcyjną formą zabezpieczenia, jednak niewystarczającą. Karta ta zapewnia jedynie świadczenia, które są bezpłatne w kraju, w którym turysta chce skorzystać z opieki medycznej. W pozostałych przypadkach za udzieloną pomoc należy zapłacić cenę zgodną z cennikiem danej placówki. Przed tą sytuacją chroni ubezpieczenie turystyczne. Swoim zasięgiem obejmuje nie tylko skutki zdrowotne nagłych zdarzeń, ale również, np. odszkodowanie za skradziony lub zniszczony bagaż, pokrycie kosztów transportu medycznego i rehabilitacji, rekompensatę w przypadku opóźnień samolotu i wiele innych ryzyk. Co więcej, ubezpieczenie turystyczne działa zwykle na terenie całego świata, nie tylko UE lub EFTA.

Jak wybrać ubezpieczenie turystyczne?

Zastanawiając się jak wybrać ubezpieczenie turystyczne, warto pomyśleć o potencjalnych kosztach w przypadku ciężkiego wypadku na zagranicznej wycieczce. Koszty te nie ograniczają się bowiem do pomocy lekarskiej na miejscu wypadku lub w szpitalu, ale obejmują również ewentualną hospitalizację, transport medyczny, a nawet przewóz do kraju. Koszty mogą sięgać kilkudziesięciu tysięcy euro, dlatego ogromne znaczenie ma suma ubezpieczenia podstawowych ryzyk. Podróżując na terenie UE za absolutne minimum uznaje się 20 tys. €, a optymalną kwotą jest 30 tys. €, pod warunkiem, że ubezpieczony posiada również kartę EKUZ. Sumę ubezpieczenia należy odpowiednio zwiększyć, jeżeli miejscem docelowym podróży jest kraj położony poza granicami Unii Europejskiej lub EFTA. U niektórych ubezpieczycieli można skorzystać z opcji bez sumy ubezpieczenia - oczywiście koszt takiej polisy jest relatywnie wyższy, jednak zabezpiecza finanse na wypadek konieczności leczenia w krajach, w których jest ono bardzo drogie, np. w Australii, Kanadzie lub Stanach Zjednoczonych.

Wybierając ubezpieczenie turystyczne trzeba przewidywać nawet najgorsze zdarzenia i odpowiednio rozszerzyć ochronę tak, aby obejmowała wszystkie aktywności podejmowane podczas wycieczki. Zatem oprócz kosztów leczenia istotne będą również dwa inne rodzaje ochrony:
1 NNW, czyli następstwa nieszczęśliwych wypadków - to ubezpieczenie za granicą działa podobnie jak w Polsce. W przypadku złamania nogi, utraty ręki lub odniesienia innej szkody, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie, adekwatne do określonego uszczerbku na zdrowiu i sumy ubezpieczenia.
2 OC, czyli odpowiedzialność cywilna - ten rodzaj polisy chroni nie bezpośrednio ubezpieczonego, ale jego finanse, na wypadek wyrządzenia szkody na osobie lub mieniu innego człowieka.

Zasady zawarcia polisy ubezpieczenia turystycznego nie odbiegają od standardów - polisę zawiera się na określoną sumę ubezpieczenia i z góry założony czas. Ubezpieczający może wybrać, jakie ryzyka ma zawierać jego polisa oraz ma prawo do skorzystania ze zniżek - jeżeli takowe oferuje ubezpieczyciel. Uwagę trzeba zwrócić również na wyłączenia, zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. To ważne szczególnie dla osób, które na wakacjach chcą uprawiać sport.

Ubezpieczenia online czy stacjonarnie?

Sposób zakupu polisy turystycznej to kwestia indywidualna - są dostępne zarówno ubezpieczenia online, jak i w stacjonarnych placówkach poszczególnych ubezpieczycieli. Każdorazowo przed zakupem warto sprawdzić ofertę najlepszych firm ubezpieczeniowych i porównać je ze sobą, a w przypadku wątpliwości zasięgnąć porady doradcy ubezpieczeniowego - reprezentanta konkretnej firmy lub multiagenta.

d2wuwtj
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
d2wuwtj