Trwa ładowanie...
d26d87n
16-10-2006 12:06

Armenia. Wiza. Język. Waluta. Informacje praktyczne

Jeziora i góry tworzą krajobrazy, które zapierają dech w piersiach, zielone doliny zachęcają do pieszych wycieczek, a dziedzictwo kulturalne i architektoniczne świadczy o złożonej historii Armenii. Czy potrzebna jest wiza? Jaka waluta obowiązuje? Jaki język? Publikujemy informacje praktyczne.

d26d87n

_ Stolica: Erywań (Erewan) Waluta: ormiański dram (AMD), 1 AMD = 100 luma; 1 USD = 306 AMD *(kurs z 10.04.2008) Język urzędowy: ormiański Inne języki: rosyjski, angielski * _

WIZA I PRZEPISY WJAZDOWE
Obywatele polscy udający się do Armenii, jak również przejeżdżający tranzytem przez ten kraj, muszą mieć wizy. Można je uzyskać w Ambasadzie Arme­nii w Warszawie, a także na lotnisku w Erywaniu lub na przej­ściach granicznych z Gruzją (Sadakhlo–Bagratashen) i z Iranem (Agarak). Przejścia graniczne z Turcją i z Azer­bejdżanem są zamknięte. Wiza turystyczna w Ambasadzie kosztuje 50 USD (na granicy 30 USD) i wydawana jest na 21 dni z możliwością przedłużenia w oddziale wiz i rejestracji cudzoziemców (OWIR) w Erywaniu. Aby otrzymać wizę uprawniającą do pod­ję­cia pracy lub nauki, należy przed­stawić w OWIR odpowied­nie dokumenty z miejsca pracy lub uczelni. Osobom zainte­resowanym pracą bądź nauką wyda­wane są wizy lub karty pobytu na rok, za które należy zapłacić 105 tys. AMD, tj. ok. 330 USD. Okres ważności paszportu przy prze­kraczaniu granicy winien wynosić co najmniej 6 miesięcy. Jeśli paszport jest uszkodzony, służba graniczna może powia­domić Ambasadę RP w Erywaniu, by wyjaśnić przyczynę uszkodzenia oraz
ewentualnie wymienić dokument. Uwaga: Przy wyjeździe z Armenii na lotnisku w Erywaniu obowiązuje opłata lot­niskowa (exit duty) w wysokości 10 tys. AMD, tj. ok. 31 USD. Bez wniesie­nia tej opłaty pasażer nie zostanie zarejestrowany przez linię lotniczą.

PRZEPISY CELNE
Nie ma specjalnych regulacji prawnych dotyczących wwozu i wywozu pieniędzy, a przepisy celne nie odbiegają od powszechnie przyjętych standardów.

d26d87n

PRZEPISY PRAWNE
Przemyt, posiadanie oraz sprzedaż nawet najmniejszej ilości narkotyków lub środków psychotropowych są surowo karane.

MELDUNEK
W okresie ważności wizy nie obowiązuje mel­dunek. Jest on natomiast podstawą do przedłużenia legalnego pobytu. Za nielegalny pobyt w Armenii płaci się karę w wyso­kości 1500 AMD (ok. 4,6 USD) za każdą dobę. Kara ta jest pobierana przez służby graniczne przy wyjeździe z Armenii.

UBEZPIECZENIE
Zalecane jest wykupienie ubezpieczenia w miejscowej firmie lub w zagranicznym przedstawicielstwie.

SZCZEPIENIA I SŁUŻBA ZDROWIA
Nie są wymagane okre­sowe szczepienia. Publiczna służba zdrowia jest na bardzo niskim poziomie. Opieka medyczna dla turystów jest odpłatna. Wizyta u lekarza kosztuje od 15 do 35 USD, w zależności od zakresu udzielonych usług medycznych. W aptekach nie obo­wiązują recepty (nawet na antybiotyki)
, nie ma zniżek na leki.

d26d87n

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW
Kierowcy powinni mieć międzynarodowe prawo jazdy. W Armenii zdecydowana więk­szość kierowców nie przestrzega przepisów ruchu drogowego, w tym zasady pierwszeństwa pieszych na przejściu. Należy być przygotowanym na częste kontrole policyjne i niejednokrotnie nieuzasadnione i wątpliwe opłaty.

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU
Zaleca się podróżować do Arme­nii samolotami. Z Polski nie ma bezpośredniego połączenia lotni­cze­go, można natomiast lecieć z przesiadką w Moskwie, Kalinin­gradzie, Pradze, Mińsku, Wiedniu, Frank­fur­cie i Mona­chium. Podróżujący samochodem mają możli­wość przekroczenia granicy Armenii, wjeżdżając z terytorium Iranu lub Gruzji. Po Armenii można poruszać się bez ograniczeń. Sieć połączeń kolejowych między miastami jest bardzo słabo rozwinięta, jednak nie­do­godności te rekompen­sują liczni prze­woźnicy prywatni, ofe­rujący tanie połączenia międzymiastowe mikrobusami. Główne drogi utrzymane są w stosunkowo dob­rym stanie, jednak podróżując po drogach lokalnych, należy liczyć się z ich złym stanem technicz­nym oraz brakiem ozna­kowania. W nocy należy uważać na nie oświetlone pojazdy oraz na poruszające się po drogach zwierzęta domowe (krowy, barany, świnie). W Armenii słabo rozwinięta jest baza tu­rys­tyczna, nie ma tanich hoteli i nocle­gowni; najtańszy pokój w hotelu kosztuje od 50 do 100 USD za dobę. Uwaga:
Nie zaleca się podróżowania po terytorium tzw. Republiki Gór­skiego Karabachu z uwagi na jej nieuregulo­wany status międzynarodowy. Konsul w Erywaniu ma bardzo ogra­niczone możliwości sprawowania opieki nad obywatelami polskimi znajdującymi się na jej terytorium. W razie podróży niezbędna jest wiza, którą można otrzymać w przedstawicielstwie RGK w Erywaniu.

BEZPIECZEŃSTWO
Zagrożenie przestępczością jest znacznie mniejsze niż w sąsiednich krajach (Gruzja i Azerbejdżan).

PRZYDATNE INFORMACJE:
• W miastach najbardziej powszechnym środkiem komunikacji są kursujące po wyznaczonych trasach mikrobusy (marszrutki) – cena przejazdu w granicach miasta wynosi 150 AMD. W Ery­waniu działa też jedna linia metra (8 stacji) – cena żetonu wynosi 50 AMD.
• Urzędy pracują od 9.00 do 17.00, z przerwą obiadową między 13.00 a 14.00. Sklepy prywatne otwarte są na ogół od 12 do 24 godzin na dobę (także w dni wolne od pracy). Nie ma dużych supermarketów z kapitałem zagranicznym. Za­opatrzenie skle­pów jest dobre, jednak zdarza się, że produkty są przeter­minowane, dlatego należy sprawdzać datę waż­ności.
• Różnica czasu między Polską a Armenią wynosi plus 3 godziny.
• Dniami wolnymi od pracy są soboty i niedziele.

d26d87n
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d26d87n