Trwa ładowanie...
d2rp61l
Artykuł sponsorowany
ubezpieczenie

Czy ubezpieczenie podróżne ochroni cię, gdy biuro podróży ogłosi upadłość? Odpowiadamy

Spośród Polaków wyjeżdżających na wczasy za granicę, ponad 50 proc. rodaków wykupuje wycieczkę w biurze podróży. Jest to podyktowane przede wszystkim wygodą i nieco niższym kosztem, ale też wiąże się z ryzykiem upadłości firmy. Czy ubezpieczenie podróżne jest w stanie uchronić finansowo przed skutkami bankructwa?
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
Czy ubezpieczenie podróżne ochroni cię, gdy biuro podróży ogłosi upadłość? Odpowiadamy
(Materiały prasowe)
d2rp61l

Ubezpieczenie podróżne jest produktem oferowanym przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Stanowi uzupełnienie polisy oferowanej przez biura podróży, zapewniając znacznie szerszy zakres ochrony.

Ubezpieczenie podróżne nie chroni w razie upadłości organizatora wczasów

Ubezpieczenie podróżne jest polisą, która w żaden sposób nie zabezpiecza interesów ubezpieczonego w momencie, gdy biuro podróży ogłosi upadłość. Oznacza to, że w ramach posiadanej polisy turystycznej nie można ubiegać się o odszkodowanie od ubezpieczyciela.

d2rp61l

Zakres ubezpieczenia podróżnego

Ubezpieczenie podróżne jest polisą, która charakteryzuje się szerokim zakresem ochrony podstawowej. Do niej można dokupić dodatkowe warianty, otaczając się pełną ochroną w razie nieprzewidzianych zdarzeń losowych, do których dochodzi podczas wakacyjnego urlopu.

Ubezpieczenie turystyczne w najbardziej podstawowym wariancie uwzględnia wyłącznie koszty leczenia. W ramach takiej polisy towarzystwo ubezpieczeniowe bierze na siebie koszty wizyt lekarskich, leczenia medycznego czy transportu medycznego. Opcje dodatkowe uwzględniają:

 • NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków) – ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie, gdy dojdzie do trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • OC (odpowiedzialność cywilna ) – towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci odszkodowanie osobie poszkodowanej przez ubezpieczonego,
 • Assistance – uwzględnia pomoc w nagłych sytuacjach,
 • koszty ratownictwa i poszukiwania – ubezpieczyciel pokryje koszty, gdy trzeba będzie przeprowadzić akcję ratownictwa lub poszukiwania ubezpieczonego,
 • sprzęt sportowy – towarzystwo ubezpieczeniowe przejmie na siebie finansową odpowiedzialność za sprzęt sportowy, gdy np. zostanie skradziony lub uszkodzony,
 • bagaż podróżny – ubezpieczyciel przejmie na siebie finansową odpowiedzialność, gdy dojdzie do kradzieży lub zniszczenia bagażu.

Czy warto wykupić ubezpieczenie podróżne?

Skoro polisa podróżna nie jest w stanie uchronić finansowo w razie upadłości biura podróży, pojawia się pytanie o zasadność takiego ubezpieczenia. Okazuje się, że warto podpisać umowę ubezpieczeniową – pozwala ona uzyskać wiele korzyści.

 • Możliwa pomoc w chorobie i po wypadku na wakacjach

Dzięki ubezpieczeniu podróżnemu, choroba lub wypadek na wakacjach nie będą wiązały się z żadnymi kosztami. W ramach posiadanej polisy, ubezpieczyciel zobowiązuje się do zorganizowania i opłacenia m.in.: wizyty u lekarza, operacji i zabiegów, badań, transportu medycznego (do lekarza lub szpitala, do kraju). Ponadto polisa turystyczna może obejmować transport zwłok do Polski.

d2rp61l

Ponadto towarzystwo ubezpieczeniowe może zapewnić zwrot kosztów np. leków, opatrunków, protez.

 • Możliwa pomoc w razie niespodziewanych kosztów

Polisa turystyczna w wersji rozszerzonej może zapewnić wsparcie finansowe w razie niespodziewanych kosztów. Przykładowo, Ubezpieczenie Wojażer w wersji rozszerzonej dostępne w ofercie PZU uwzględnia m.in. organizację i pokrycie kosztów pobytu w hotelu na czas rekonwalescencji, transport do kraju (np. z powodu śmierci bliskiego członka rodziny), transport i zakwaterowanie bliskiej osoby podczas pobytu w szpitalu osoby ubezpieczonej.

 • Możliwy zwrot kosztów podróży w razie rezygnacji z wyjazdu

Niektóre polisy podróżne w wariancie rozszerzonym pozwalają na zwrot kosztów wykupionej wycieczki, gdy trzeba z niej zrezygnować np. z powodu choroby.

d2rp61l

Na co zwrócić uwagę, wybierając polisę podróżną?

Polisa podróżna dostępna jest w ofercie niemal każdego ubezpieczyciela. Towarzystwa ubezpieczeniowe kuszą niskimi cenami, w efekcie czego polisa może okazać się niewystarczająca na potrzeby konkretnego podróżującego. Dlatego wybór ubezpieczenia turystycznego nie może być przypadkowy i podyktowany tylko ceną. Przy podejmowaniu decyzji należy zwrócić uwagę na takie kwestie jak np.:

 • suma ubezpieczenia – od niej zależeć będzie m.in. wysokość wypłaconego odszkodowania,
 • zakres ochrony ubezpieczeniowej – warto dowiedzieć się, czy cena obejmuje tylko koszty leczenia i transportu medycznego, czy może dodatkowe warianty (OC, NNW, ubezpieczenie bagażu),
 • kraje obowiązywania. Im ubezpieczenie turystyczne będzie lepiej dostosowane do potrzeb i oczekiwań, tym większe prawdopodobieństwo, że żadne zdarzenie losowe nie będzie żadnym zaskoczeniem.
d2rp61l

Podziel się opinią

Share

d2rp61l

d2rp61l