Trwa ładowanie...
d4hw8ra
bieszczady

Miejscowości regionu

Bieszczadzkie wsie położone w zielonych dolinach i osady nad błękitnymi potokami, stanowią idealne przystanki licznych tras pasm górskich. Ogromna liczba ośrodków wypoczynkowych, kuchnia regionalna, różnorodność przyrody i zapierające dech w piersiach widoki sprawiają, że Bieszczady są jednym z najciekawszych regionów w Polsce.

Share
d4hw8ra

[


[

Bieszczady. Przewodniki górskie Prezentowane materiały pochodzą z przewodnika turystycznego po Bieszczadach opublikowanego nakładem wydawnictwa Bezdroża. ]( \"http://bezdroza.pl\" )

[

Baligród Wieś położona w dolinie Hoczewki, przy drodze z Leska do Cisnej. Baligród założył w XVII w. możny i zasłużony dla kolonizacji dorzecza Hoczewki ród Balów. Rozwijał się głównie jako osada targowa dla okolicznych wsi – znany był także z targów winem węgierskim. Powszechne zubożenie miasteczek polskich w XVIII w. doprowadziło do tego, że mieszkańcy Baligrodu zajmowali się pasterstwem i rolnictwem, zmieniając charakter miejscowości na typowo wiejski. Sporą grupę mieszkańców stanowili
Żydzi. W sierpniu 1944 r. do miasteczka wkroczył oddział UPA, który według wcześniej przygotowanej listy rozstrzelał 42 Polaków – była to największa masakra polskiej ludności cywilnej w Bieszczadach. Zachował się do dzisiaj układ urbanistyczny ze sporym rynkiem, przy którym stoi zdewastowana cerkiew murowana z początku XIX w. – zamieniona po wojnie na magazyn. Na północ od rynku murowany kościół z XIX w., a jeszcze dalej na północ cmentarz wojskowy żołnierzy poległych w walce z UPA. Na północny zachód od rynku znajduje się kirkut żydowski, mocno zaniedbany z kilkoma ładnymi macewami. ]( \"http://bezdroza.pl\" )powrót do strony głównej

[

Bukowiec koło Terki Niewielka wieś położona na południowym krańcu zachodniej odnogi Jeziora Solińskiego, przy szosie z Hoczwi do Czarnej. Znajduje się tu kilka ośrodków wypoczynkowych, odnaleźć można miejsce po drewnianej cerkwi z XIX w. Wieś jest ważna pod względem turystycznym – dotąd kursuje większość autobusów podążających w górę doliny Solinki. ]( \"http://bezdroza.pl\" )powrót do strony głównej

[

Bystre Niewielka wieś położona 5 km na wschód od Czarnej, u południowych podnóży Magury Łomniańskiej – najwyższego szczytu Gór Sanocko-Turczańskich (po ukraińskiej stronie). Lokowana była w XVI w., po rozbiorach należała do dóbr kameralnych.W okresie międzywojennym istniała tu kopalnia ropy naftowej. Stoi tu niszczejąca drewniana cerkiew św. Michała Archanioła z 1902 r., wzniesiona w tzw. narodowym stylu ukraińskim, o charakterystycznej trzyczęściowej bryle, z trzema kopułami. ]( \"http://bezdroza.pl\" )powrót do strony głównej

[

Chmiel Niewielka wieś położona nad Sanem u południowych podnóży Otrytu. Istniała już na początku XVI w., lokowana przez sanockich Kmitów. Stoi tu jedna z dwóch ocalałych w głębi Bieszczadów drewnianych cerkwi – zbudowana w 1906 r. z charakterystyczną, centralnie umieszczoną na ośmioboczym tamburze kopułą. Na przycerkiewnym cmentarzu unikatowa płyta nagrobna z XVII w. z inskrypcją w języku staro-cerkiewno-słowiańskim. ]( \"http://bezdroza.pl\" )powrót do strony głównej

[

Cisna Wieś położona w dolinie Solinki u podnóży zbiegających się tu trzech pasm bieszczadzkich: Wysokiego Działu, pasma Łopiennika i pasma granicznego. Ważne skrzyżowanie dróg – wielkiej obwodnicy bieszczadzkiej z „Szosą Karpacką”. Lokowana na początku XVI w. przez długie lata należała do dóbr możnego rodu Fredrów. W 1846 r. była punktem zbornym oddziałów mających rozpocząć w Sanockiem planowane powstanie – nic z tego jednak nie wyszło. Po wojnie była częstym celem ataków UPA. We wsi , przy drodze do Baligrodu, zachowały się tradycyjne chałupy drewniane z XIX w., a nieco bliżej centrum murowany kościółek, także z XIX w. ]( \"http://bezdroza.pl\" )powrót do strony głównej

[

Czarna Spora, jak na warunki bieszczadzkie miejscowość, położona przy szosie z Ustrzyk Dolnych do Ustrzyk Górnych. Lokowana była w XVI w. przez Kmitów. Znana jest jako ośrodek wydobycia ropy naftowej. Przy drodze w kierunku Czarnej Dolnej stoi drewniana XIX-wieczna cerkiew św. Dymitra, z zachowanym wewnątrz ikonostasem. Przy tej samej drodze stoją dobrze zachowane, tradycyjne drewniane chałupy oraz kilka ładnych krzyży kamiennych. ]( \"http://bezdroza.pl\" )powrót do strony głównej

[

Dwernik Niewielka osada położona w dolinie potoku o tej samej nazwie. Wiedzie przez nią nieremontowana od lat droga do Berehów Górnych. Istniała już w połowie XVI w., należąc do rozległych dóbr Kmitów z Sobnia. We wsi stoi drewniany kościół, wzniesiony w 1981 r., do budowy którego użyto materiałów pochodzących z rozebranej cerkwi w Lutowiskach. ]( \"http://bezdroza.pl\" )powrót do strony głównej

[

Górzanka Wieś w dolinie potoku Wołkowyjka, oddalona ok. 3 km od małej obwodnicy bieszczadzkiej. Została założona w XV w. przez ród Balów z Hoczwi. Stoi tu drewniana cerkiew św. Paraskewii, z XIX w. z częściowo zachowanym ikonostasem, obok murowana dzwonnica. We wsi znajduje się całoroczne schronisko młodzieżowe. ]( \"http://bezdroza.pl\" )powrót do strony głównej

[

Hoczew Spora wieś położona przy rozwidleniu dróg z Leska do Baligrodu i Polańczyka. Na północ od wsi znajdują się resztki grodziska z X-XI w., z częściowo zachowanymi wałami otaczającymi płaski majdan. Wzmianki o wsi pochodzą z początku XV w. – od połowy tego stulecia została ona główną siedzibą rodu Balów, jednego z bardziej zasłużonych dla rozwoju osadnictwa w Bieszczadach. Jedynym zabytkiem jest murowany kościół św. Anny z poł. XVIII w. Przy drodze do Dziurdziowa znajduje się stara unicka plebania, w której znajduje się izba regionalna ze zbiorami etnograficznymi. ]( \"http://bezdroza.pl\" )powrót do strony głównej

[

Hoszów Wieś położona na południe od Ustrzyk Dolnych, przy drodze do Lutowisk. Założona w XVI w. należała do rodu Lubomirskich. Stoi tu piękna, drewniana cerkiew z okresu międzywojennego, wzorowana na architekturze huculskiej. Zbudowana na planie krzyża greckiego jest jednym z najczęściej uwiecznianych na zdjęciach obiektów sakralnych w Bieszczadach. W pobliskim Hoszowszczyku stoi pochodząca z tego samego okresu cerkiew drewniana, ustępująca jednak znacznie urodą hoszowskiej. ]( \"http://bezdroza.pl\" )powrót do strony głównej

[

Jabłonki Niewielka osada położona na południe od Baligrodu, przy szosie do Cisnej. Istniała już w XV w. jako jedna z najbardziej na południe wysuniętych wsi należących do Balów. 27 marca 1947 r. w potyczce z oddziałami UPA zginął ówczesny wiceminister obrony narodowej, generał Karol Świerczewski. Upamiętnia to pomnik wystawiony w 1962 r. We wsi znajduje się również całoroczne schronisko młodzieżowe. ]( \"http://bezdroza.pl\" )powrót do strony głównej

[

Jasień Wieś sąsiadująca z Ustrzykami Dolnymi, istniała już w poł. XV w. W centrum wsi znajduje się murowany kościół Wniebowzięcia Matki Boskiej z XVIII w. W nim znajdowała się, słynąca łaskami, ikona Matki Boskiej Rudeckiej, przewieziona po II wojnie światowej z Rudek koło Lwowa. Nazywana jest też Matką Boską Bieszczadzką – została skradziona w 1992 r. ]( \"http://bezdroza.pl\" )powrót do strony głównej

[

Komańcza * Duża wieś letniskowa w dolinie Osławicy, przy linii kolejowej z Zagórza do Łupkowa, tutaj także znajduje się skrzyżowanie „Szosy Karpackiej” z drogą do Zagórza. Założona na prawie wołoskim na początku XVI w., zasłynęła Komańcza w pierwszych dniach listopada 1918 r., kiedy to proklamowano tu tzw. republikę komańczańską i postulowano przyłączenie Komańczy do Ukrainy – szybko zlikwidowało ją polskie wojsko. Piękna drewniana cerkiew pw. Orędownictwa Matki Bożej zbudowana w XIX w. w stylu wschodniołemkowskim spłonęła doszczętnie w 2006 r. Wewnątrz zachował się kompletny ikonostas z zakarpackiej Wołosianki. Obecnie należy do wiernych prawosławnych – nieopodal stoi natomiast nowa, ładna cerkiew greckokatolicka, przy której znajduje się małe muzeum łemkowskie. Przy szosie do Zagórza znajduje się część letniskowa, w której, w bocznej
dolince, znajduje się drewniany klasztor Nazaretanek – w nim małe muzeum kardynała Stefana Wyszyńskiego, który przebywał tu podczas internowania w latach 1955-56. ]( \"http://bezdroza.pl\" )
powrót do strony głównej*

[

Krościenko Duża wieś nad Strwiążem, na wschód od Ustrzyk Dolnych, tuż przy samej granicy z Ukrainą. Istniała już w XVI w., w latach powojennych mieszkali tu greccy emigranci wygnani z kraju po upadku powstania komunistycznego – w większości powrócili oni do swojej ojczyzny lub rozproszyli się po Polsce. W centrum wsi stoi przepiękna drewniana cerkiew pw. Narodzenia NMP z XIX w. ]( \"http://bezdroza.pl\" )powrót do strony głównej

[

Lesko Niewielkie miasto nad Sanem – tutaj „zaczyna się” obwodnica bieszczadzka. Miasteczko jest jednym z centrów bieszczadzkich – obecnie siedzibą niewielkiego powiatu utworzonego po licznych protestach mieszkańców dopiero kilka lat po reformie administracyjnej kraju. Osada istniała już na początku XV w., w połowie tego stulecia przeszła na własność rodu Kmitów z Wiśnicza i wkrótce lokowano tu miasto. Rozwijało się ono pod troskliwą opieką rodziny Kmitów, później Stadnickich i w końcu Krasickich. W XIX w. utraciło swoje znaczenie na rzecz rosnącego szybko Sanoka. Znajduje się tu kilka interesujących zabytków, które koniecznie trzeba zobaczyć. Przy zachowanym rynku (zamienionym na niewielki park) stoi murowany kościół Nawiedzenia NMP z 1530 r., z ciekawym barokowym wyposażeniem (znajduje się tu płyta nagrobna konfederata barskiego –
Franciszka Pułaskiego, spokrewnionego ze słynnym Kazimierzem). Na południe od kościoła na stromo oberwanym ku dolinie Sanu cyplu, stoi murowany zamek; pierwotnie o gotyckim charakterze, później wielokrotnie przebudowywany (zachowana renesansowa baszta), przebudowany całkowicie w XIX w. według projektu Wincentego Pola. Najcenniejszym zabytkiem jest murowana synagoga z przełomu XVI i XVII w., wchodząca pierwotnie w skład fortyfikacji miejskich. Niedaleko synagogi, na zalesionym wzgórzu, znajduje się duży kirkut z licznie zachowanymi macewami, niektóre z nich pochodzą jeszcze z XVI w. (jedne z najstarszych w Polsce). Trzy kilometry na wschód od centrum znajduje się bardzo ciekawa wychodnia skalna, o której pisał Aleksander Fredro w poemacie pt. Kamień nad Liskiem. ]( \"http://bezdroza.pl\" )powrót do strony głównej

[

Lutowiska Wieś leżąca przy szosie z Ustrzyk Dolnych do Ustrzyk Górnych. Założona w XVI w. należała do rodziny Stadnickich. W XVIII w. dostała prawa miejskie i prawo odbywania jarmarków – były one znane w całej okolicy, handlowano głównie wołami. Obecnie jest siedzibą najrzadziej zaludnionej gminy w Polsce. W centrum wsi stoi murowany kościół z początku XX w. wzniesiony w stylu neogotyckim. Na wschód od wsi zachował się mocno zaniedbany żydowski kirkut. ]( \"http://bezdroza.pl\" )powrót do strony głównej

[

Michniowiec Wieś położona przy granicy ukraińskiej, ok. 5 km na wschód od Czarnej. Podobnie jak pobliskie Bystre, powstała ona w XVI w. Stoi tutaj piękna, oryginalna w formie, cerkiew Narodzenia Najświętszej Marii Panny z XIX w. Centralną część stanowi ośmiobok, przykryty sporą kopułą – rozwiązanie, którego nie mozna spotkać nigdzie indziej w Bieszczadach. We wsi zachowane zostały stare, drewniane chałupy oraz ładne kamienne krzyże przydrożne. ]( \"http://bezdroza.pl\" )powrót do strony głównej

[

Olszanica Duża wieś przy głównej drodze z Leska do Ustrzyk Dolnych. Być może jest to najstarsza wieś bieszczadzka – istniała prawdopodobnie już w XIV w. W centrum wsi wznosi się murowana, ładna cerkiew z początku XX w. Nieopodal znajduje się zespół dworski – jego ozdobą jest murowany pałacyk z 1905 r. otoczony parkiem i stawami. ]( \"http://bezdroza.pl\" )powrót do strony głównej

[

Polana Wieś położona przy małej obwodnicy bieszczadzkiej, ok. 4 km od wschodniego krańca Jeziora Solińskiego. Powstała w XV w. jako jedna z wsi rozległych dóbr Kmitów z Sobienia. W XIX w. stała się jednym z większych miejsc wydobycia ropy naftowej w Galicji. We wsi stoi drewniana cerkiew św. Mikołaja z końca XVIII w. ]( \"http://bezdroza.pl\" )powrót do strony głównej

[

Polańczyk Spora miejscowość letniskowa i wczasowa nad Jeziorem Solińskim. Znajduje się tu największy w Bieszczadach zespół sanatoriów i domów wczasowych. Utworzona w dobrach Kmitów w XVI w., do czasu powstania zalewu niczym szczególnym się nie wyróżniała. Malownicze położenie na cyplu wysuniętym daleko w jezioro spowodowało rozwój miejscowości jako letniska. Przy szosie stoi murowana cerkiew św. Paraskewii, a w niej znajduje się cudowna ikona Matki Bożej z Łopienki, przeniesiona tu po II wojnie światowej. ]( \"http://bezdroza.pl\" )powrót do strony głównej

[

Przysłup Niewielka osada położona przy głównej szosie pomiędzy Cisną a Wetliną. Zajmuje szerokie obniżenie przełęczy o tej samej nazwie – rozciąga się stąd ładny widok na połoniny – turyści przybywający od strony Cisnej widzą je stąd po raz pierwszy. Przysłup jest końcową stacją dla wakacyjnych kursów kolejki bieszczadzkiej (pociągi odjeżdżają z Majdanu koło Cisnej). ]( \"http://bezdroza.pl\" )powrót do strony głównej

[

Rabe koło Ustrzyk Dolnych Wieś przy dużej obwodnicy bieszczadzkiej, na południe od Ustrzyk Dolnych. Powstała zapewne w XVI w., w czasie konfederacji barskiej miała tutaj miejsce potyczka z wojskami rosyjskimi – zginął tu Franciszek Pułaski (krewny Kazimierza Pułaskiego). We wsi stoi bardzo ładna, drewniana cerkiew św. Mikołaja z poł. XIX w. Wewnątrz zobaczyć można dobrze zachowany ikonostas. ]( \"http://bezdroza.pl\" )powrót do strony głównej

[

Radoszyce Wieś położona kilka kilometrów na południe od Komańczy, przy bocznej drodze, niedaleko szosy do Cisnej. Leżała przy trakcie handlowym przekraczającym tu grzbiet Karpat – pisemne wzmianki pochodzą o niej już z XIV w. W okresie międzywojennym słynęła z pięknie malowanych chat łemkowskich. W centrum wsi stoi drewniana cerkiew św. Dymitra z poł. XIX w., wewnątrz ładny ikonostas. Nad wsią na Przełęczy Radoszyckiej funkcjonuje przejście graniczne ze Słowacją. ]( \"http://bezdroza.pl\" )powrót do strony głównej

[

Równia Wieś położona 3 km na południe od Ustrzyk Dolnych, odgrodzona od nich pasmem Równi. Powstała w XVI w. – założyli ją Kmitowie, którzy przywłaszczyli sobie bezprawnie tereny królewskie. We wsi stoi przepiękna cerkiew drewniana Opieki Matki Bożej, jedna z najładniejszych w Bieszczadach i w całej południowo-wschodniej Polsce. Pochodzi z pierwszej połowy XVIII w. ]( \"http://bezdroza.pl\" )powrót do strony głównej

[

Rzepedź Spora jak na warunki bieszczadzkie wieś, położona w dolinie Osławy, przy ujściu do niej Osławicy. Powstała w XVI w. i wchodziła w skład sporego kompleksu wsi królewskich na Ziemi Sanockiej. Na początku lat 60. wybudowano tu duże zakłady drzewne, przy nich szpetne bloki dla pracowników, specjalnie też wybudowano odgałęzienie kolejki leśnej ze Smolnika, wzdłuż Osławy. W centrum dawnej wsi (ok. 2 km na zachód od głównej szosy) stoi na wzgórzu bardzo ładna drewniana cerkiew w stylu wschodniołemkowskim, św. Mikołaja, pochodząca z 1 poł. XIX w., a odnowiona w 2000 r. Ponadto we wsi kilka starych drewnianych chat. ]( \"http://bezdroza.pl\" )powrót do strony głównej

[

Sanok * Spore miasto powiatowe nad Sanem (ok. 40 tys. mieszkańców), główne centrum handlowe i administracyjne, a także kulturalne dla całych Bieszczadów, także znakomity punkt wypadowy w całe pasmo (praktycznie ma połączenia z wszystkimi ważnymi miejscowościami w górach). Obronny gród wzmiankowany jest już w 1150 r., kiedy został zdobyty przez Węgrów. W XIV w. otrzymał prawa miejskie z rąk księcia halickiego Jerzego II Trojdenowicza, w połowie tegoż stulecia został przyłączony do Polski przez Kazimierza Wielkiego. Był ważnym ośrodkiem kulturalnym – z tego miasta pochodził wybitny humanista Grzegorz z Sanoka, w 1417 r. odbył się tu ślub króla Władysława Jagiełły z Elżbietą Granowską z Pilczy. W XVIII w. miasto przeszło pod panowanie Austriaków, stało się siedzibą cyrkułu, a potem powiatu. W 1809 r. zapędziły się tu oddziały wojsk polskich –
okrążone przez oddziały austriackie brawurowo wyrwały się z okrążenia. W drugiej połowie XIX w. rozwinął się tu przemysł maszynowy, a jego tradycje kontynuuje do dziś sanocka fabryka autobusów. W mieście zachował się układ urbanistyczny, z prostokątnym rynkiem, przy którym znajduje się wielokrotnie przebudowywany zespół kościoła i klasztoru oo. Franciszkanów z XVII w. Niedaleko rynku stoi kościół parafialny z XIX w. z ładnymi płytami nagrobnymi z XVI w. pochodzącymi z wcześniej stojących tu budowli. Cennym zabytkiem jest zamek pochodzący z początku XVI w., z renesansową kamieniarką okien, mieszczący wewnątrz muzeum, a w nim największe w Polsce zbiory ikon (filia tego muzeum prezentuje także malarstwo Zdzisława Beksińskiego pochodzącego właśnie z Sanoka). Na północ od rynku wznosi się cerkiew Trójcy Św., z XVIII w., z ładnym ikonostasem wewnątrz. Do największych atrakcji Sanoka należy Muzeum Budownictwa Ludowego (popularnie nazywane skansenem) mieszczące się na drugim brzegu Sanu. Można tu zobaczyć przykłady
budownictwa regionalnego z całej południowo-wschodniej Polski, m.in. cenne zabytki architektury łemkowskiej i bojkowskiej oraz cerkwie m.in. z Grąziowej, Rosolina i Ropek. ]( \"http://bezdroza.pl\" )
powrót do strony głównej*

[

Smolnik nad Sanem Niewielka osada położona nad potokiem o tej samej nazwie, niedaleko jego ujścia do Sanu, przy dużej obwodnicy bieszczadzkiej. Istniała zapewne już w XVI w. Na wzgórzu nad Sanem, na południe od obecnego centrum wsi, stoi wyjątkowej urody cerkiew drewniana, św. Michała Archanioła, pochodząca z XVIII w. Jest to jedna z dwóch zachowanych do dziś cerkwi w stylu bojkowskim (druga w skansenie w Sanoku). ]( \"http://bezdroza.pl\" )powrót do strony głównej

[

Solina Osada letniskowa nad Sanem, w miejscu, gdzie jego koryto przegradza zapora. Jest to jedna z najstarszych wsi bieszczadzkich – istniała zapewne w XIV w. a pierwsze pisemne wzmianki pochodzą z następnego stulecia. W latach 1960-68, w rekordowym czasie, wybudowano tu potężną betonową zaporę, największą tego typu w Polsce. Powstało dzięki niej jezioro, którego zatoki sięgają do 26 km długości. Latem pływają po nim statki spacerowe. ]( \"http://bezdroza.pl\" )powrót do strony głównej

[

Średnia Wieś Wioska położona kilka kilometrów na wschód od Hoczwi, przy małej obwodnicy bieszczadzkiej. Powstała już w pierwszej połowie XIV w. W okresie międzywojennym była wsią mieszaną – pół na pół polsko-ruską. Zachował się do dziś cenny zabytek – drewniany kościół katolicki Wniebowzięcia Matki Bożej, pochodzący z XVI w. Po cerkwi, stojącej 500 m dalej, pozostała tylko parawanowa dzwonnica. ]( \"http://bezdroza.pl\" )powrót do strony głównej

[

Terka Wieś nad Solinką, niedaleko jej ujścia do Jeziora Solińskiego, ok. 3 km na południe od małej obwodnicy bieszczadzkiej. Na wzgórzu, po przeciwnej stronie rzeki, znajdował się klasztor prawosławny wzmiankowany już w XV w. – do dziś pozostała po nim nazwa „Monasterzec”. We wsi zachowało się kilka starych drewnianych domów. ]( \"http://bezdroza.pl\" )powrót do strony głównej

[

Turzańsk * Spora wieś położona w bocznej dolince dopływu Osławy. Powstała w XVI w. jako wieś królewska, w czasie I wojny światowej toczyły się w jej okolicy ciężkie walki. Ozdobą wsi jest drewniana cerkiew św. Michała Archanioła, pochodząca z XIX w. Jest to budowla w stylu wschodniołemkowskim – wszystkie trzy części cerkwi przykryte są jednym dachem, na którym wznoszą się baniaste hełmy, w pobliżu stoi osobno dzwonnica. Wewnątrz znajduje się ładny ikonostas, we wsi ponadto kilka starych drewnianych chałup. ]( \"http://bezdroza.pl\" )powrót do strony głównej*

[

Uherce * Duża wieś nad potokiem Olszanica, przy szosie z Ustrzyk Dolnych do Leska. Istniała zapewne już w czasach książąt ruskich (XIII-XIV w.), ponownie lokowana przez Kmitów w XV w. W XVI w. Uherce stały się własnością Herburtów z Dobromila, którzy wznieśli tu swój dwór. We wsi znajduje się cenny, murowany kościół św. Stanisława Biskupa z XVIII w. z ładnym, barokowym wnętrzem. Murowany dwór z XVI-XVII w. jest zaniedbany i powoli popada w ruinę. ]( \"http://bezdroza.pl\" )powrót do strony głównej*

[

Ustianowa Duża wieś na zachód od Ustrzyk Dolnych, na dziale wodnym Morza Bałtyckiego i Czarnego. Lokowana została w XV w. przez Kmitów. W latach międzywojennych powstał tu duży ośrodek szybowcowy – znany w całej Polsce. Przed wojną na wyposażeniu wojskowej szkoły szybowcowej było ponad 700 maszyn, a szkoliło się tu od 300 to 1000 (!) lotników miesięcznie. We wsi zachowała się drewniana cerkiew św. Paraskewii, z końca XVIII w., przy szosie stoi pomnik poświęcony lotnikom – wychowankom tutejszej szkoły poległym w czasie II wojny światowej. ]( \"http://bezdroza.pl\" )powrót do strony głównej

[

Ustrzyki Dolne Miasto powiatowe nad rzeką Strwiąż, lokalny ośrodek handlowy i administracyjny dla wschodniej części Bieszczadów. Bardzo dobry punkt wypadowy w góry i rozwijający się ośrodek narciarski. Wieś istniała tu od początku XVI w., prawa miejskie otrzymała jednak dużo później – w 1727 r. Była małym sennym miasteczkiem – pewne ożywienie przyniosło wybudowanie linii kolejowej z Przemyśla do Łupkowa, będącej fragmentem najważniejszego szlaku kolejowego w tej części monarchii, łączącego Budapeszt ze stolicą Galicji – Lwowem. W 1918 toczyły się tu walki polsko-ukraińskie. Bezpośrednio po II wojnie światowej miasto należało do ZSRR, do Polski przyłączono je dopiero w 1951 r. (w zamian za węglonośną sokalszczyznę przyłączoną do Kraju Rad). Najciekawszym obiektem miasteczka jest Muzeum Przyrodnicze Bieszczadzkiego Parku Narodowego, z
ciekawą ekspozycją dotyczącą przyrody i historii regionu. W mieście zachowały się zabytki żydowskie – synagoga (obecnie biblioteka) i zaniedbany kirkut na stokach Gromadzynia. Oprócz tego stoją tu: cerkiew Zaśnięcia Matki Bożej z XIX w. oraz murowany kościół z początku XX w. ]( \"http://bezdroza.pl\" )powrót do strony głównej

[

Ustrzyki Górne * Niewielka osada położona przy dużej obwodnicy bieszczadzkiej, w centrum Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Jest najlepszym punktem wypadowym na połoniny, w sezonie bardzo zatłoczonym. Warto obejrzeć niewielkie muzeum turystyki górskiej znajdujące się przy Hotelu Górskim PTTK. ]( \"http://bezdroza.pl\" )powrót do strony głównej*

[

Wetlina Spora osada położona przy dużej obwodnicy bieszczadzkiej, u podnóży Połoniny Wetlińskiej. Została założona w XVI w. przez Kmitów, po II wojnie światowej była miejscem stacjonowania oddziałów UPA, potem całkowicie wyludniona. Murowaną cerkiew polscy żołnierze wysadzili w powietrze w 1950 r. – na jej miejscu stoi teraz drewniany kościół parafialny. Wetlina jest jedną z najbardziej popularnych miejscowości w Bieszczadach i znakomitym punktem wypadowym do odbywania wycieczek górskich. ]( \"http://bezdroza.pl\" )powrót do strony głównej

[

Zagórz Miasteczko u ujścia Osławy do Sanu, ważny węzeł kolejowy o coraz bardziej malejącym znaczeniu w wyniku rozwoju dominującej w regionie komunikacji samochodowej. Zagórz powstał w XV w., prawa miejskie uzyskał dopiero w 1977 r. W zakolu Osławy, na stromym wzgórzu na południe od stacji kolejowej, wznoszą się ruiny barokowego kościoła i klasztoru Karmelitów z XVIII w. Przy głównej drodze w stronę Komańczy stoją mniej cenne zabytki: XVIII-wieczny kościół Wniebowzięcia Matki Bożej i murowana cerkiew z pierwszej połowie poł. XIX w. ]( \"http://bezdroza.pl\" )powrót do strony głównej

[

Żołobek * Niewielka wieś przy dużej obwodnicy bieszczadzkiej, na południe od Ustrzyk Dolnych. Lokowana była w końcu XVI w. przez sobieńskich Kmitów. Ozdobą wsi jest oryginalna cerkiew drewniana Narodzenia NMP z XIX w., przypominająca kształtem raczej łaciński kościół niż cerkiew. ]( \"http://bezdroza.pl\" )powrót do strony głównej*

_ Źródło: Bezdroża _

Oceń jakość artykułu:
Zależy nam na podnoszeniu jakości naszego dziennikarstwa. Twoja opinia jest dla nas ważna!
d4hw8ra

Podziel się opinią

Share

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d4hw8ra
d4hw8ra