Trwa ładowanie...
d1vnzrf

Afganistan

Trzeba wierzyć, że dziedzictwo archeologiczne i uprzejmość ludzi, którzy niedawno odzyskali wolność, uczynią niedługo z tego miejsca popularny kierunek turystyczny.

Share
d1vnzrf

_ Stolica: Kabul Waluta: afgani (AFN), 1 AFN = 100 pul; 1 USD = 48,97 AFN (kurs z 10.04.2008) Język urzędowy: paszto, dari _

*_ _Uwaga: *_ Uwaga: Ze względu na występujące w Afganistanie poważne zagrożenia bezpieczeństwa Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP odradza podróżowanie do tego państwa, poza niezbędnymi wyjazdami służbowymi, do odwołania niniejszego komu­ni­katu. Osobom udającym się do Afganistanu w celach służbo­wych lub w związku z wykonywaną pracą zaleca się uprzednie zasięganie informacji o aktualnej sytuacji w planowanym miejscu pobytu. Pracownicy organizacji pozarządowych proszeni są o prze­strze­ganie aktualnych zaleceń misji ONZ w sprawach bezpieczeń­stwa. Pożądane jest również zgłaszanie pobytu i adresu kon­taktowego w placówce dyplomatyczno-konsularnej w Kabulu. _

WIZA, PRZEPISY WJAZDOWE
Obywatele polscy objęci są obowiązkiem wizowym. Przed wyjazdem należy uzyskać wizę w Ambasadzie Afganistanu. Z zasady nie udziela się wiz na przejściach granicznych.

d1vnzrf

PRZEPISY PRAWNE
Za przewożenie, posiadanie i konsumpcję narkotyków, alkoholu lub wieprzowiny grozi kara więzienia.

UBEZPIECZENIE
Przed przyjazdem do Afganistanu konieczne jest wykupienie ubezpieczeń osobowych, z opcją transportu chorego na leczenie w innym kraju.

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA
Problemy sanitarno­-epide­mio­logiczne oraz niedostateczny stan opieki medycznej (nie­dostatek personelu medycznego, podstawowych leków i środ­ków higieny) stwarzają realne zagrożenie dla zdrowia. Przed podróżą do Afganistanu należy zasięgnąć rady służb medycz­nych w kraju co do wymaganych szczepień. Na niektórych obszarach Afga­nistanu istnieje zagrożenie malarią. Powszech­na jest gruźlica. Ende­micznie występujące częste zatru­cia pokarmowe, żółtaczka zakaźna i infekcje dróg oddechowych nasilają się w suchych miesiącach letnich.

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU
Większość dróg jest w bardzo złym stanie. Kierowcy nie przestrzegają standardów tech­nicz­nych ani zasad kodeksu drogowego. Nie stosuje się ubez­pieczeń pojazdów. W razie wypadku dodatkowym za­gro­żeniem może być agresywne zachowanie miejscowych uczestników zda­rzenia. Przemieszczanie się pomiędzy dużymi miastami, takimi jak Kabul, Herat, Mazar-e Sharif, ułatwiają połączenia lotnicze. Są one obsługiwane przez kilka miejscowych linii lotniczych. Jednakże jakość ich usług jest dość niska.

d1vnzrf

BEZPIECZEŃSTWO
Afganistan pozostaje obszarem szczegól­nego zagrożenia atakami o podłożu terrorystycznym, a także kryminalnym. Poza obywatelami państw koalicji antyterro­rystycz­nej celem ataków zbrojnych i zamachów bombowych mogą być nadal wszelkie miejsca zgromadzeń, instytucje międzynarodowe, biura organizacji pomocowych i misji huma­nitarnych oraz ONZ. Ze względu na pozostałości po dzia­łaniach wojennych (miny, niewypały itp.) należy unikać poru­szania się po poboczach dróg i nieznanych terenach, zwłaszcza poza obszarem miejskim Kabu­lu. Nie zaleca się wyjazdów poza tereny miejskie kontrolowane przez centralne władze afgańskie i siły koalicji antyterro­rys­tycz­nej, jeśli nie jest to niezbędne z ważnych względów zawodowych i służbowych. Szczególnie częste incydenty terrorystyczne oraz zagrożenia typu wojennego i kryminalnego odnotowuje się w południo­wych i wschodnich prowincjach Afganistanu. Obec­ność Pol­skiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie od wiosny 2007 r. spowodowała wzrost zagrożenia dla obywateli
pol­skich, którzy mogą być narażeni m.in. na porwania.

RELIGIA I OBYCZAJE
Afganistan jest krajem muzułmańskim, przestrzegającym zwyczajów i praw wynikających z zasad isla­mu. Inna niż islamska misyjna działalność religijna jest zaka­za­na. Względy bezpieczeństwa osobistego przemawiają za tym, by podporządkować się ogólnym zasadom noszenia ubiorów zakry­wających ciało (odnosi się to zwłaszcza do kobiet).

PRZYDATNE INFORMACJE:
• System bankowy Afganistanu jest w stadium organizacji. Karty bankowe ani czeki podróżne nie są respektowane; powszechną praktyką jest wwożenie środków finansowych na pobyt w go­tówce (USD, EUR).
• Urzędy i instytucje państwowe funkcjonują według lokal­ne­go kalendarza respektującego muzułmańskie święta religijne i dni wolne w piątki. Podczas ramadanu ich działalność jest ogra­niczona. W okresie tym od wschodu do zachodu słońca zabronione jest publiczne spożywanie posiłków i napojów oraz palenie tytoniu.
• W przypadku wykonywania zdjęć lub nagrań kamerami wi­deo należy zachować ostrożność. Choć większość Afgań­czyków chętnie pozuje do zdjęć, fotografowanie kobiet może narazić na kłopoty, a nawet zagrożenie ze strony członków rodziny. Dlatego też przed wykonaniem zdjęcia lub nagrania dobrze jest zapytać o zgodę. Władze utrzymują też zakaz fotografowania obiektów wojskowych, budynków rządowych i siedzib członków administracji.

d1vnzrf

Podziel się opinią

Share

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1vnzrf
d1vnzrf