WP

Rok Toruńskich Zabytków

Koncerty, uliczne festyny, konkursy wiedzy, muzealne noce i konferencje naukowe to tylko część wydarzeń, które zostały zorganizowane w ramach Roku Toruńskich Zabytków.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
Rok Toruńskich Zabytków
(UM w Toruniu Andrzej Skowronski, Fot: WP)
WP

Koncerty, uliczne festyny, konkursy wiedzy, muzealne noce i konferencje naukowe to tylko część wydarzeń, które zostały zorganizowane w ramach Roku Toruńskich Zabytków.

Rok 2012 ustanowiono Rokiem Toruńskich Zabytków dla uczczenia 15. rocznicy wpisania Średniowiecznego Zespołu Staromiejskiego Torunia *na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO*. Radni podjęli taka decyzję 29 grudnia 2011 roku. Uznali, że przypadająca w roku 2012 rocznica jest doskonałą okazją do zwrócenia szczególnej uwagi na toruńskie zabytki, zarówno znajdujące się w obrębie zespołu staromiejskiego, jak również w pozostałych częściach miasta. Duża liczba i piękno zabytkowych obiektów były od wieków i są nadal powodem dumy torunian, a także przedmiotem zachwytu turystów. Zachowane w Toruniu dziedzictwo kulturalne przeszłości to bezcenny dar dla całej ludzkości.

Ustanowienie roku 2012 Rokiem Toruńskich Zabytków było okazją do podkreślenia i wyeksponowania faktu przynależności zespołu staromiejskiego w Toruniu do elitarnego grona najcenniejszych dla całej ludzkości obiektów dziedzictwa kulturowego, wpisanych na listę UNESCO. Dało też szanse na popularyzację wiedzy o toruńskich zabytkach i ich niepowtarzalnych walorach wśród mieszkańców i turystów z całego świata oraz na kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec zabytków kultury materialnej zachowanych w Toruniu. Była to również okazja do oceny, podsumowania i promocji dokonań w zakresie ochrony i rewitalizacji zabytków w Toruniu.

WP

W ramach obchodów Roku Toruńskich Zabytków zaplanowano organizację działań promocyjnych, naukowych i kulturalnych realizowanych wspólnie z Towarzystwem Miłośników Torunia, które jest jednym z inicjatorów pomysłu, a także z toruńskimi szkołami, instytucjami kultury, środowiskiem naukowym Torunia oraz Stowarzyszeniem "Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO".

Najważniejsze wydarzenia odbyły się 19 kwietnia 2012 r., podczas obchodów 15. rocznicy wpisu *Średniowiecznego Zespołu Staromiejskiego w Toruniu *na Listę UNESCO. Wówczas to uroczyście zakończony został projekt „Toruń - Hanza nad Wisłą” i po raz pierwszy pokazana została nowa makieta Torunia w technice 3D. Tego samego dnia Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski wręczył wyróżnienia w dziedzinie ochrony i konserwacji zabytków, po czym odbył się koncert Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej. Ukoronowaniem dnia była możliwość spędzenia nocy w muzeum.

Do końca roku można uczestniczyć jeszcze w wielu wydarzeniach związanych z obchodami Roku Toruńskich Zabytków. Szczegóły dostępne są na stronie internetowej www.torun.pl.

Toruń na Liście UNESCO
Starania o wpisanie Torunia na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO sięgają roku 1989, gdy z inicjatywy Pax powstał Społeczny Komitet działający na rzecz wpisania Starego Miasta w Toruniu na listę. Przewodniczącym tego zespołu został prof. Sławomir Kalembka. W październiku 1996 roku na skutek wniosku Rządu Polskiego do UNESCO o wpisanie Torunia na Listę, przybył do miasta i był obecny na sesji Rady Miejskiej przedstawiciel Komitetu Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO prof. dr architekt Jonas Glemźa - Wiceminister Kultury Litwy, Dyrektor Departamentu Kultury w Ministerstwie Kultury Litwy, Członek Komitetu Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Był on delegowany do Torunia przez Komitet w celu sprawdzenia zgodności ze stanem faktycznym informacji zawartych w dokumentacji będącej załącznikiem do wniosku. Jego opinia była dla Torunia pozytywna.

WP

Wpisu dokonano podczas XXI plenarnej sesji Komitetu Dziedzictwa Światowego UNESCO w Neapolu, która odbyła się pomiędzy 4 i 6 grudnia 1997 roku. Głosowanie odbyło się 4 grudnia (i tę datę uznaje się za datę wpisu), a certyfikat potwierdzający fakt umieszczenia Torunia na liście nosi datę 6 grudnia 1997 roku, czyli datę zakończenia obrad sesji plenarnej.

Czwartego i piątego czerwca 1998 roku w Toruniu odbyły się główne uroczystości związane z tym wydarzeniem. Patronat nad imprezą objął ówczesny Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej prof. Jerzy Buzek.
5 czerwca 1998 podczas uroczystej Sesji Rady Miejskiej Torunia w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego został oficjalnie przekazany władzom samorządowym Torunia dokument potwierdzający wpis Torunia na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO. Certyfikat wręczył przedstawiciel Centrum Światowego Dziedzictwa, Peter Strasser.

Polub WP Turystyka
WP
WP
WP
0
komentarze
Głosuj
Głosuj
0
Wow!
0
Ważne
0
Słabe
0
Straszne
Trwa ładowanie
.
.
.
WP