Trwa ładowanie...
d1ggd44

Afganistan

Największe atrakcje
Strefa czasowa:

UTC +4:30

Waluta:

afgani (AFN)

Języki:

paszto, dari

Megafon.pl Materiały Prasowe
Źródło: Megafon.pl Materiały Prasowe

Najpopularniejsze lotniska:Kabul (KBL), Kandahar (KDH)

Co warto zobaczyć: Dolina Bamian, Herat, Błękitny Meczet w Mazar-i-Sharif, Kabul, dolina Panczsziru, Tora Bora, Dolina Panjshir

Afganistan
Komunikacja

Większość dróg jest w bardzo złym stanie. Kierowcy nie przestrzegają standardów technicznych ani zasad kodeksu drogowego. Nie stosuje się ubezpieczeń pojazdów. W razie wypadku dodatkowym zagrożeniem może być agresywne zachowanie miejscowych uczestników zdarzenia. Ze względów bezpieczeństwa, w związku z licznymi przypadkami porwań obcokrajowców oraz podkładanymi przy drogach ładunkami wybuchowymi, zaleca się niekorzystanie z transportu lądowego przy podróżach pomiędzy poszczególnymi regionami kraju (w szczególności dotyczy to drogi Kabul - Kandahar oraz pozostałych szlaków na południu i wschodzie Afganistanu). Przemieszczanie się pomiędzy dużymi miastami ułatwia istnienie połączeń lotniczych. Są one obsługiwane przez kilka miejscowych linii lotniczych, w tym narodowego przewoźnika „Ariana” oraz specjalną agendę ONZ UNHAS.

Co warto zobaczyć
Czas lotu / jazdy samochodem

przelot z 1 przesiadka min. 20 godzin

Wiza

Obywatele polscy objęci są obowiązkiem wizowym. Przed wyjazdem należy uzyskać wizę w Ambasadzie Afganistanu. Z zasady nie udziela się wiz na przejściach granicznych.

Służba zdrowia

Problemy sanitarno-epidemiologiczne oraz niedostateczny stan opieki medycznej (niedostatek personelu medycznego, podstawowych leków i środków higieny) stwarzają realne zagrożenie dla zdrowia. Przed podróżą do Afganistanu należy zasięgnąć rady służb medycznych w kraju co do wymaganych szczepień. Na niektórych obszarach Afganistanu istnieje zagrożenie malarią. Powszechna jest gruźlica. Poważny problem stanowią takie choroby jak żółtaczka zakaźna, leiszmanioza (biały trąd), denga, dur brzuszny, krymsko-kongijska gorączka krwotoczna, cholera i infekcje dróg oddechowych nasilające się w okresach suchych miesięcy letnich. Powszechnie występujące zanieczyszczenie wody pałeczkami E. Coli powoduje częste i przewlekłe zatrucia żołądkowe. Duże niebezpieczeństwo stwarzają występujące zwierzęta jadowite, w tym węże, pająki, skorpiony, skolopendry i solfugi.

Bezpieczeństwo

W związku z utrzymującą się napiętą sytuacją wewnętrzną w Afganistanie oraz związanymi z nią poważnymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa przebywających tam cudzoziemców, Ministerstwo Spraw Zagranicznych zdecydowanie odradza obywatelom polskim wyjazdy do tego kraju.
Afganistan pozostaje obszarem szczególnego zagrożenia atakami o podłożu terrorystycznym, a także kryminalnym. Poza obywatelami państw koalicji antyterrorystycznej celem ataków zbrojnych i zamachów bombowych mogą być nadal wszelkie miejsca zgromadzeń, instytucje międzynarodowe, biura organizacji pomocowych i misji humanitarnych oraz ONZ, a także hotele, w których zatrzymują się cudzoziemcy. Ze względu na pozostałości po działaniach wojennych (miny, niewypały itp.) należy unikać poruszania się po poboczach dróg i nieznanych terenach, zwłaszcza poza obszarem miejskim Kabulu. Nie zaleca się wyjazdów poza tereny miejskie kontrolowane przez centralne władze afgańskie i siły koalicji antyterrorystycznej, jeśli nie jest to niezbędne z ważnych względów zawodowych i służbowych. Szczególnie częste incydenty terrorystyczne oraz zagrożenia typu wojennego i kryminalnego odnotowuje się w południowych i wschodnich prowincjach Afganistanu. Zwiększenie obecności Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie od wiosny 2007 r. spowodowała wzrost zagrożenia dla obywateli polskich, którzy mogą być narażeni m.in. na porwania.
System bankowy Afganistanu jest w stadium organizacji. Karty bankowe ani czeki podróżne praktycznie nie są respektowane poza centrami dużych miast; powszechną praktyką jest wwożenie środków finansowych na pobyt w gotówce (USD, EUR). W ostatnim czasie sytuacja pod tym względem uległą poprawie, jednak wciąż nie należy liczyć na możliwość korzystania z bezgotówkowych systemów płatności.

Przydatne informacje

Praktycznie nie działają naziemne linie telefoniczne, jednakże dosyć dobrze rozwinięta jest sieć telefonii komórkowej. Po przyjeździe warto zaopatrzyć się za niewielką opłatą
w kartę prepaid jednego z 4 operatorów.

Religia / obyczaje

Afganistan jest krajem muzułmańskim, przestrzegającym zwyczajów i praw wynikających z zasad islamu. Inna niż islamska misyjna działalność religijna jest zakazana. Względy bezpieczeństwa osobistego przemawiają za tym, by podporządkować się ogólnym zasadom noszenia ubiorów zakrywających ciało (odnosi się to zwłaszcza do kobiet). Dla kobiet wskazanym jest nosić ubiór zakrywający włosy i szyję (chusta, szal). Zaleca się, w miarę możliwości zakupienie i używanie ubiorów miejscowych, by uniknąć zbędnego wyróżniania się z tłumu. Zbyt kuse spodnie, czy inne części garderoby są niedopuszczalne. Podczas wykonywania zdjęć lub nagrań wideo należy zachować ostrożność. Choć większość Afgańczyków chętnie pozuje do zdjęć to jednak fotografowanie kobiet może prowadzić do kłopotów, a nawet do zagrożenia ze strony członków rodziny. Warto się upewnić czy dana osoba wyraża zgodę na fotografowanie.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1ggd44
d1ggd44
d1ggd44