ycipk-3r3xqs
ycipk-3r3xqs

Gruzja - Największe atrakcje

Gruzja to państwo na pograniczu Europy i Azji, na Kaukazie Południowym. Na północy graniczy z Rosją, na południu z Armenią i Turcją, wschodnim sąsiadem jest Azerbejdżan. Morze Czarne stanowi zachodnią granicę kraju.

Co warto zobaczyć
ycipk-3r3xqs
ycipk-3r3xqs
ycipk-3r3xqs