Trwa ładowanie...

Życie zaczyna się po sześćdziesiątce! "Srebrna gospodarka" ułatwia życie seniorom

Chiny mają największą na świecie populację osób starszych - prawie 300 milionów osób w wieku powyżej 60 lat. Starzejące się społeczeństwo stwarza nie tylko wyzwania, ale także otwiera nowe perspektywy. W Chinach aktualnie rośnie znaczenie tzw. "srebrnej gospodarki", zwanej inaczej gospodarką senioralną, czyli powiązanych ze sobą branż ukierunkowanych na osoby starsze. To nie tylko odpowiedź na potrzeby seniorów, ale także obszar biznesowy pełen innowacji i rozwoju.

Materiał sponsorowany przez Impact Media
 Źródło: materiały partnera
d3lk79h
d3lk79h

Wsparcie w życiu codziennym

Podstawowym celem "srebrnej gospodarki" jest zapewnienie wszechstronnej opieki seniorom. Zaczynając od tematów związanych z codziennością, takich jak wyżywienie czy też pielęgnacja, a kończąc na poczuciu bezpieczeństwa. W oparciu o różne gwarancje systemu zabezpieczenia społecznego, w obliczu ogromnego i zróżnicowanego zapotrzebowania seniorów, konieczna jest zatem optymalizacja różnych zasobów rynkowych oraz zapewnienie szerszego zakresu i wyższego poziomu usług opieki nad osobami starszymi. W ramach tej koncepcji w ostatnich latach w niektórych miejscach w Chinach podejmowano wiele działań w tej dziedzinie.

Na przykład w Kantonie w prowincji Guangdong na terenach różnych społeczności lokalnych powstały tak zwane punkty pielęgniarskie, oferujące usługi pielęgniarskie "od drzwi do drzwi". Dzięki takiemu wsparciu zapewniono pomoc w postaci opieki medycznej, domom opieki, lokalnym instytucjom opiekuńczym, ale i osobom starszym w ich domach. Usługi "od drzwi do drzwi" obejmują na przykład montaż łóżek , czy usługi opiekuńcze, udzielane w domach osób starszych przez instytucje opieki nad seniorami.

Inne chińskie miasto - Chengdu w 2018 roku rozpoczęło zaś badanie możliwości wdrożenia w lokalnych społecznościach profesjonalnych usług przez instytucje opieki społecznej, takich jak dostawy posiłków, opieka dzienna, opieka medyczna i innych usług. Wszystko po to, by stworzyć "dom opieki na wyciągnięcie ręki". Natomiast w lokalnych społecznościach i środowiskach mieszkańców, w sposób elastyczny włączono usługi, z których osoby starsze wcześniej mogły korzystać wyłącznie w profesjonalnych instytucjach.

 materiały partnera
Źródło: materiały partnera

Kompleksowe centrum usług dla osób starszych

W jednej z dzielnic Chengdu otwarto kompleksowe centrum usług dla osób starszych. Od 2023 r. analizowano w tym miejscu potrzeby seniorów na podstawie wyników przeróżnych badań. Szczegółowe dane posłużyły zaś do wyboru odpowiedniej formy opieki nad osobami starszymi, w oparciu o potrzeby osób starszych mieszkających w okolicy gdzie powstało centrum. Ciekawym rozwiązaniem tego centrum jest zorganizowanie pracy stołówki dla seniorów, którzy pomagają w opiece nad wnukami. Otóż stołówka zorganizowała podczas posiłków, które spożywają seniorzy, opiekę nad ich wnukami, po to by ich dziadkowie mogli zjeść spokojnie swój posiłek. Niektóre osoby starsze o ograniczonej sprawności ruchowej mogą również zamówić jedzenie w tej stołówce z darmową dostawą do domu, którą zapewniają lokalni wolontariusze.

d3lk79h

Aby umożliwić osobom starszym korzystanie z oferty obiadowej stołówki, krótkotrwałej opieki i innych usług w pobliżu ich miejsca zamieszkania, bez konieczności opuszczania swojego najbliższego środowiska, w dzielnicy Chaoyang w Pekinie, w ciągu ostatnich pięciu lat wybudowano 170 punktów usług opieki nad osobami starszymi. Dzięki temu osoby starsze mogą swobodnie poruszać się pomiędzy swoim domem, punktem opieki a rodziną. Jeśli stan fizyczny seniorów ulegnie poprawie lub członkowie rodziny będą mogli się nimi zaopiekować, osoby starsze mogą w każdej chwili wrócić do domu.

Jedną z największych zalet takiego rozwiązania jest łączenie i funkcjonowanie usług profesjonalnych domów opieki w lokalnym środowisku, w którym ludzie po prostu czują się dobrze. Wszystko to dzieje się w oparciu o krajowe przepisy i wykorzystanie różnych zasobów, co zapewnia wszechstronne wsparcie domom opieki i nie tylko poprawia dobre samopoczucie osób starszych, ale też przynosi korzyści ekonomiczne instytucjom opieki.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Radosne życie seniorów | Pełna Kultura

Rozwój duchowy seniorów

Oprócz zaspokojenia podstawowych potrzeb, seniorzy mają obecnie coraz większe wymagania dotyczące duchowego rozwoju, co również wpływa na wzrost popytu związanego z usługami w tej dziedzinie. Programy uniwersytetów trzeciego wieku oferowane dla osób starszych są w ostatnich latach coraz bogatsze i stają się pewnego rodzaju oknem dla osób starszych na dalszy rozwój ich życia i utrzymywanie kontaktów ze społeczeństwem. Oprócz tradycyjnych kursów literackich i artystycznych dla seniorów, uruchomiono także wiele praktycznych kursów dotyczących codziennego życia, na przykład warsztaty tworzenia krótkich filmików telefonem komórkowym, czy edukacji międzypokoleniowej itp. Treści nauczania i metody nauczania zostały zmodyfikowane, aby w jak największym stopniu odpowiadały nawykom uczenia się osób starszych. Obecnie system uniwersytetów trzeciego wieku obsługuje 22,14 mln seniorów w Chinach.

 materiały partnera
Źródło: materiały partnera

Oferta turystyczna dla seniorów

Dzięki różnym kursom osoby starsze opanowują nowe umiejętności społeczne, zdobywają nowe zainteresowania i hobby, zawierają nowe przyjaźnie, ale także generują większy popyt konsumencki. Na przykład wiele starszych osób po kursach malarstwa i fotografii podróżuje w grupach do różnych interesujących miejsc. Wiele agencji turystycznych przygotowało specjalne oferty wycieczek przeznaczone dla seniorów. W ostatnich latach osoby w średnim i starszym wieku stopniowo stały się największą grupą klientów na chińskim rynku turystycznym.

 materiały partnera
Źródło: materiały partnera

Rozwój "srebrnej gospodarki"

Coraz więcej osób starszych stopniowo, dzięki edukacji, przystosowuje się do nowoczesnego stylu życia, a ich konsumpcja wykazuje tendencję do dywersyfikacji. Według danych z pierwszych trzech kwartałów 2023 r. tempo wzrostu konsumpcji wśród osób starszych w Chinach, w takich segmentach, jak produkty dietetyczne, produkty do pielęgnacji zdrowia, świeże produkty żywnościowe, codzienne usługi, turystyka i podróże, było wyższe niż w przypadku osób z innych grup wiekowych robiących zakupy online.

d3lk79h

Rozwój "srebrnej gospodarki" wymaga również dostosowania się do zmian zachodzących w populacji osób starszych, zwiększenia podaży produktów dla osób starszych, poprawy ich jakości i zapewnienia osobom starszym lepszych doświadczeń konsumpcyjnych.

Ponieważ potrzeby osób starszych stają się coraz bardziej zróżnicowane, w "srebrnej gospodarce" wciąż istnieje wiele możliwości biznesowych, które można wykorzystać. Wraz z ciągłym rozwojem nauki i technologii pojawia się coraz więcej zaawansowanych technologii, które mogą służyć osobom starszym. Instytut Technologii Inżynierii Biomedycznej w Suzhou przy Chińskiej Akademii Nauk opracował wiele produktów przeznaczonych do opieki nad osobami starszymi, obejmujących takie sfery jak optyka medyczna, obrazowanie medyczne, elektronikę medyczną i inne technologie, a niektóre z nich są już wprowadzane na rynek.

W placówkach opieki nad osobami starszymi w Szanghaju uruchomiono monitory snu, które nie tylko dokładniej rejestrują w nocy parametry życiowe osób starszych i monitorują warunki ich snu, ale także zapisują je w czasie rzeczywistym w systemie, do którego ciągły wgląd ma personel medyczny opiekujący się tymi osobami. Takich rozwiązań jest wiele, ale instytucje naukowo-badawcze nie zajmują się wprowadzaniem ich na rynek . Jak skutecznie wprowadzać na rynek osiągnięcia nauki oraz udoskonalać i rozwijać ich produkcję? Takie dylematy należy rozwiązywać, aby rozwijać "srebrną gospodarkę".

d3lk79h

Często mówi się: "W każdej rodzinie jest ktoś starszy i każdy z nas skazany jest na starość." Aktywne reagowanie na starzenie się społeczeństwa dotyczy więc każdej rodziny i całego społeczeństwa. Rozwój "srebrnej gospodarki" nie tylko pomaga rozwiązywać praktyczne problemy, przed którymi stoją seniorzy i poprawia jakość ich życia, ale także może pomóc utrzymać nową dynamikę rozwoju i promować wysokiej jakości rozwój społeczno-gospodarczy. Obecna wartość chińskiej "srebrnej gospodarki" to około 7 bilionów juanów, czyli blisko 4 bilionów złotych. Prognozuje się, że wraz z rozwojem "srebrnej gospodarki" pojawi się coraz więcej innowacyjnych produktów, które będą wykorzystywane podczas opieki nad osobami starszymi, dzięki czemu seniorzy będą mogli cieszyć się spokojnym życiem w podeszłym wieku.

Materiał sponsorowany przez Impact Media
d3lk79h
d3lk79h