Trwa ładowanie...
Artykuł sponsorowany
sztuczna inteligencja
Artykuł Sponsorowany
06-03-2023 09:00

Jak uczy się sztuczna inteligencja i dlaczego jest tak ważna?

Ostatnio popularność zyskuje robot do czatowania wyposażony w sztuczną inteligencję - ChatGPT. To narzędzie ma możliwości integracji informacji i przetwarzania języka naturalnego. Jest kompetentne i wszechwiedzące. Może także rozmawiać, pisać artykuły i tworzyć wiersze na zadany temat, a nawet generować skrypty gier i pisać kody programów. W rzeczywistości na długo przed pojawieniem się ChatGPT sztuczna inteligencja przeniknęła do wszystkich aspektów naszego życia. Ale czym właściwie jest i dlaczego jest tak istotna?

Artykuł sponsorowany
 Źródło: materiały partnera
d3eap2l
d3eap2l

Czym jest sztuczna inteligencja?

Pojęcie sztuczna inteligencja – po angielsku Artificial Intelligence, w skrócie AI, formalnie wysunięto w 1956 roku na konferencji na Uniwersytecie Dartmouth. Jest to nowa dziedzina nauki, która bada i rozwija teorie, metody, technologie i systemy aplikacji do symulacji i rozszerzania ludzkiej inteligencji. Jako główna gałąź informatyki, nauka o sztucznej inteligencji próbuje zrozumieć istotę inteligencji i stworzyć nową inteligentną maszynę, która będzie w stanie reagować w sposób podobny do ludzkiej inteligencji. Badania w tej dziedzinie obejmują robotykę, rozpoznawanie języków i obrazów, przetwarzanie języka naturalnego (Natural Language Processing, NLP) i system ekspertowy (Ekspert System, ES). Teoria i technologia stają się coraz bardziej dojrzałe, a obszary zastosowań AI stale się rozwijają.

Technologie cyfrowe kierowane przez sztuczną inteligencję dostarczają ważnych narzędzi w naszym życiu i odgrywają ważną rolę w dziedzinie opieki medycznej, produkcji, przemysłu, usług, zarządzania miastami itp. Sztuczna inteligencja przyspiesza transformację i modernizację wszystkich dziedzin życia, skutecznie poprawia społeczną wydajność pracy, obniża koszty pracy, optymalizuje usługi produktowe oraz zmienia sposób produkcji i styl życia. W ostatnich latach w ramach podwójnej promocji polityki i kapitału komercyjne zastosowanie sztucznej inteligencji przyspieszyło.

Pełna kultura, odc. 24 - AI otwiera nowy świat sztuki

Jak sztuczna inteligencja zmienia nasze życie?

Obecnie technologia sztucznej inteligencji została wdrożona w wielu dziedzinach, takich jak edukacja, bezpieczeństwo, finanse, transport, zdrowie, wyposażenie domu, gry i rozrywka. Scenariuszy zastosowań jest coraz więcej. Na przykład w dziedzinie inteligentnej edukacji szybki rozwój technologii informacyjnej nowej generacji, reprezentowanej przez sztuczną inteligencję, będzie miał rewolucyjny wpływ na tradycyjne koncepcje i systemy edukacyjne oraz modele nauczania. Dzięki temu można uwolnić wielki potencjał roli edukacji w promowaniu rozwoju społeczeństwa ludzkiego.

d3eap2l

Technologia sztucznej inteligencji zmienia środowisko edukacyjne, sposób nauczania, model zarządzania edukacją, relacje między nauczycielami a uczniami i tak dalej. Na przykład: dzięki technologii rozpoznawania obrazów sztuczna inteligencja może uwolnić nauczycieli od ciężkiej pracy polegającej na poprawianiu prac domowych i ocenianiu prac; technologia rozpoznawania mowy i analizy semantycznej może pomóc nauczycielom w ocenie ustnych testów z języka angielskiego, a także poprawiać wymowę uczniów w języku angielskim. Technologia interakcji człowiek-komputer może pomóc nauczycielom w udzielaniu odpowiedzi na pytania uczniów online.

W ostatnich latach, wraz ze wzrostem popularności sztucznej inteligencji, emocje wzbudzają pojazdy autonomiczne. Technologie związane z bezzałogową jazdą obejmują wiele aspektów takich jak wizja komputerowa, technologia automatycznego sterowania itp. Obecnie wiele firm w Chinach opublikowało plany badań pojazdów bezzałogowych. Niektóre firmy już przeprowadziły testy pojazdów bezzałogowych, np. 3 lutego bieżącego roku bezzałogowy pojazd wyjechał na drogi w Strefie Rozwoju Gospodarczego w Pekinie. Wkrótce po zapięciu pasów przez pasażerów pojazd płynnie ruszył, drzwi zostały automatycznie zablokowane, a pojazd włączył się do ruchu z innymi samochodami.

Wraz z przyspieszeniem globalizacji gospodarczej i szybkim rozwojem Internetu wartość technologii tłumaczenia maszynowego w promowaniu wymiany politycznej, gospodarczej i kulturalnej stała się znacząca, a także przyniosła wiele udogodnień w życiu ludzi. Na przykład, gdy czytamy literaturę anglojęzyczną, możemy w wygodny sposób przetłumaczyć maszynowo język angielski na chiński za pośrednictwem strony internetowej, co oszczędza czas potrzebny na szukanie nieznanych słów w słowniku. Dzięki temu poprawia się efektywność nauki i pracy.

Przetwarzanie obrazów medycznych jest obecnie typowym zastosowaniem sztucznej inteligencji w medycynie. Przetwarzane są obrazy generowane przez aparaturę do obrazowania, szeroko stosowaną w medycynie klinicznej, m.in. obrazowanie magnetycznego rezonansu jądrowego (Nuclear Magnetic Resonance Imaging) i obrazowanie ultradźwiękowe (Ultrasonic imaging). Te aplikacje pomagają lekarzom w jakościowej, a nawet ilościowej analizie zmian chorobowych i innych obszarów docelowych, znacznie poprawiając w ten sposób dokładność i niezawodność diagnozy medycznej. Ponadto nowe technologie odgrywają ważną rolę pomocniczą w nauczaniu medycyny, symulacji chirurgicznej, różnych badaniach medycznych i medycznej rekonstrukcji obrazu dwuwymiarowego.

d3eap2l

Zastosowanie technologii sztucznej inteligencji w rolnictwie może poprawić wydajność pracy, zwiększyć stopień wykorzystania zasobów i wskaźnik produkcji gruntów, podnosi zdolność przeciwdziałania ryzyku, zapewnia krajowe bezpieczeństwo żywnościowe i ekologiczne w dążeniu do zrównoważonego rozwoju rolnictwa.

 materiały partnera
Źródło: materiały partnera

Jak sztuczna inteligencja się uczy?

Ludzki mózg składa się z wielu neuronów o różnej sile połączeń. Ludzie formalnie uczą się nowych rzeczy lub wzmacniają pewne umiejętności takie jak rysowanie, pisanie, łowienie ryb, gra w piłkę i tak dalej, zmieniając siłę połączenia między neuronami. Sztuczna inteligencja symuluje proces uczenia się ludzkiego mózgu w celu budowy sztucznych sieci neuronowych. Liczba neuronów symulowanych przez nowoczesne modele sieci neuronowych może sięgać dziesiątek milionów, więc sztuczna inteligencja to prawdziwy prymus, który może nauczyć się obserwować, podsumowywać doświadczenia i samodzielnie wykonywać zadania, jak człowiek.

d3eap2l

Na ogół, do treningu sztucznej inteligencji używa się następujących metod: nauka nadzorowana, uczenie się bez nadzoru i uczenie się przez wzmacnianie. W praktyce te trzy metody są często stosowane w połączeniu, aby umożliwić sztucznej inteligencji rozwijanie różnych umiejętności. Na czym polegają?

 materiały partnera
Źródło: materiały partnera

Nauka nadzorowana to na przykład, gdy dzieci uczą się rozpoznawać koty i psy na zdjęciach. Używamy podobnej metody, aby pokazać informacje sztucznej inteligencji i udzielić jej odpowiedzi. Po przeczytaniu wystarczającej ilości takich informacji sztuczna inteligencja może wykonywać zadania takie jak rozpoznawanie twarzy, rozpoznawanie pojazdów i diagnozowanie nowotworów.

d3eap2l

Inny sposób to uczenie się bez nadzoru: sztuczna inteligencja analizuje treść podsumowania i zgodnie z obserwowanymi cechami dzieli rzeczy, które uważa za podobne, na grupy. W ten sposób sztuczna inteligencja może wyłowić ukryte, charakterystyczne zasady z dużej ilości zbędnych informacji.

Uczenie się przez wzmocnienie: sztuczna inteligencja wchodzi w bezpośrednią interakcję ze środowiskiem, uczy się poprzez informacje zwrotne o nagrodach i karach przekazywane przez środowisko i uzyskuje największą nagrodę poprzez serię działań. Podczas interakcji sztuczna inteligencja będzie stale dostosowywać swoje zachowanie, aby jak najlepiej reagować na zmiany otoczenia. Uczenie się przez wzmacnianie jest odpowiednie do trenowania zachowań takich jak granie w gry.

To rodzi pytanie: czy sztuczna inteligencja może mieć ludzkie emocje? Niektórzy uważają, że uczenie się sztucznej inteligencji opiera się na dużych zbiorach danych i może wywoływać emocje, ale to tylko odwzorowanie emocji. Rzeczywiście, na razie to, co pokazuje sztuczna inteligencja, niezależnie od tego, czy jest to tryb emocji, czy myślenia, jest stosunkowo mechaniczne i nadal istnieje ogromna przepaść w kreatywności między ludźmi a maszynami.

Oczywiście wraz z ciągłym rozwojem technologii, przyspiesza rozwój sztucznej inteligencji, a funkcje i zastosowania sztucznej inteligencji będą w przyszłości stawały się coraz potężniejsze.

Artykuł sponsorowany
d3eap2l
d3eap2l